EN  |   FR  |  NL
Longevity Partners
   Archief
31 January 2018

Circulaire economie en de gebouwde omgeving

10

Met de stijgende bevolking en de versnelde verstedelijking neemt de vraag naar hulpbronnen steeds meer toe. Verstoring van het aanbod, economische onzekerheid op de korte termijn en prijsvolatiliteit zijn allemaal facetten van deze toenemende concurrentie om hulpbronnen. Het gebrek aan een lange gebruiksduur in het huidige economische model heeft bij regeringen, bedrijven en consumenten aanleiding gegeven tot bezorgdheid.

De sector gebouwde omgeving is een van de grootste verbruikers van grondstoffen, goed voor 50% van de wereldwijde staalproductie en 25-40% van de wereldwijde koolstofemissies1. Dienovereenkomstig zijn het waarborgen van hulpbronnenzekerheid en het bevorderen van duurzame ontwikkeling erkende prioriteiten binnen de industrie geworden. Sinds het begin van het millennium heeft marktvolatiliteit als gevolg van economische onzekerheid en schokken, zoals verstoringen van het aanbod, bedrijven bewuster gemaakt van hun risicoblootstelling en risicobeperkende methoden. De toepassing van een circulaire aanpak zou de sector in staat kunnen stellen de impact op het milieu te verminderen en de financieel verstorende gevolgen van vluchtige-grondstoffenmarkten te voorkomen.

De circulaire economie is een systematische, multidisciplinaire benadering die het mogelijk maakt economische groei los te koppelen van een verhoogd gebruik van hulpbronnen. Een circulaire economie wordt door de Ellen MacArthur Foundation beschreven als: "een herstellend en regeneratief ontwerp, dat beoogt de bruikbaarheid en waarde van producten, componenten en materialen te allen tijde zo hoog mogelijk te houden”2. Het model biedt een alternatieve benadering voor het traditionele lineaire systeem van economische productiegroei door verspilling te verminderen, hulpbronnenzekerheid te ondersteunen en een concurrerende economie te creëren, waarbij tegelijkertijd de impact op het milieu wordt verminderd. De circulaire economie heeft het potentieel om tegen 2030 een nettowinst van £ 1,6 biljoen te behalen, of £ 0,8 biljoen meer dan in het huidige lineaire ontwikkelingspad3.

Het World Economic Forum (Wereld Economisch Forum) meldde dat momenteel minder dan een derde van het bouw- en sloopafval wordt teruggewonnen en hergebruikt4, ook al zijn er mogelijkheden om de afgedankte materialen te hergebruiken of recyclen. De principes van circulaire economie kunnen het duurzame denkmodel worden voor een herstellende industriële economie, waarbij innovatie in het ontwerp, de bouw en het onderhoud van steden, infrastructuur en diensten wordt toegepast.

Dus waar moeten we onze inspanningen op richten? In het licht van de huidige kennis moeten de prioriteiten liggen bij materialen en componenten op de hoogste waarde houden om efficiëntie maximaal te waarborgen, verspilling te voorkomen en hergebruik en herbestemming te bevorderen.

Technologische vooruitgang en andere innovatie stimuleren regeneratie, recycling en nieuwe ontwerpbenaderingen. Het terugwinnen en hergebruiken van waardevolle materialen minimaliseert verspilling, verlaagt kosten en vermindert het verbruik van natuurlijke hulpbronnen. Teruggewonnen materialen uit afvalstromen, zoals baksteen, beton, hout, staal en vele andere materialen, kunnen nieuwe bouwmaterialen vervangen. Door in de ontwerpfase demontage in ogenschouw te nemen, kunnen secundaire-materiaalgebruikspaden efficiënter worden gemaakt en herhalingsmogelijkheden verder worden vergemakkelijkt. In 2018 werkte activist en kunstenaar Anna Hoover bijvoorbeeld samen met architect Les Eerkes van Olson Kundig Architects aan de bouw van een kleine studio van zo'n 65 vierkante meter (693 sq ft), gebouwd met voornamelijk teruggewonnen materialen van huizen en gebouwen die gesloopt zouden worden6.

Technologieën zoals Building Information Modelling (BIM) bevatten wezenlijke informatie om eventuele negatieve externe factoren te communiceren, evenals mogelijkheden voor recycling en herfabricage. Dit zal op zijn beurt bijdragen aan het aanpakken van inefficiënte bouw en exploitatie van activa, evenals het verbeteren van flexibiliteit en veerkracht. Dit type transparantie- en informatie-uitwisselingsplatform biedt "materiaalpaspoorten", die de herbruikbaarheid, het toxiciteitsgehalte en het demontagegemak van elk materiaal beschrijven. De databases die door de materialenpaspoorten zijn gemaakt kunnen, met behulp van het Internet of Things (IoT), de hoeveelheid geretourneerde, hergebruikte of herbestemde materialen berekenen voor andere sectoren en secundaire markten7.  

Door het ontwerp te hervormen voor toekomstige veranderingen via remodellering, uitbreiding of demontage kunnen maximale efficiëntie en prestaties worden bereikt. Modules worden niet beperkt door structurele stevigheid, omdat ze onderdelen van een structuur zijn en daardoor dus flexibel kunnen worden omgevormd en ingedeeld. In 2017 lanceerde de LHC een nieuwe modulaire bouwstructuur in het Verenigd Koninkrijk met een gezamenlijke waarde van £ 1 miljard. Het kader is van toepassing op overheidsorganisaties voor niet-residentiële gebouwen. De MB1-kaderrichtlijn biedt de gebruikers de mogelijkheid om units op lange en korte termijn te kopen of te huren 8.

Bovendien kunnen projectontwikkelaars slimme diensten in modules integreren om bij te dragen aan een lange levensduur van de structuren. Voorbeelden hiervan zijn betonkernkoeling, systeem met maximaal gebruik van natuurlijk licht en ventilatie, en stroom- en gegevenssystemen. Deze verbeteringen zorgen voor langere levenscycli, modulair repareren, flexibel wijzigen en actief demonteren. Modulaire gebouwen bevorderen ook ontwerpen voor colocatie en flexibele werkruimtes, die steeds populairder worden in compacte steden. Doordat er minder ruimte in beslag wordt genomen, zijn er bovendien minder hulpbronnen nodig om dezelfde functie of dienst te leveren, wat leidt tot minder afvalproductie.

Het circulaire-economiemodel biedt een alternatieve benadering om het complexe en multidimensionale karakter van de gebouwde omgeving aan te pakken. Het is misschien wel de grootste kans die we hebben om te verschuiven naar duurzame economische groei, stadsleven en waardecreatie.

Neem contact met ons op via info@longevity.co.uk / 02030190766 als u de mogelijkheden wilt bespreken om de principes van de circulaire economie te integreren in het ontwerp en het beheer van uw vastgoed