EN  |   FR  |  NL
Longevity Partners

AVG-privacybeleid

INTRODUCTIE EN ACHTERGROND

Het doel van dit beleid is om te beschrijven hoe Longevity Partners Limited maatregelen heeft genomen om uw privacy- en informatierechten te beschermen. 

UW RECHTEN

We erkennen dat u rechten heeft als 'betrokkene' en dat we verplicht zijn deze te handhaven. 

Deze privacyverklaring is bedoeld om aan te geven hoe we deze rechten handhaven. Met name wordt beschreven:

 • Hoe we uw informatie verzamelen en verwerken
 • Waarom we dit doen
 • Hoe u uw rechten kunt uitoefenen;
 • Met wie u contact kunt opnemen als u niet tevreden bent met onze prestaties.

In verschillende omstandigheden zijn uw rechten als volgt:

Recht

Uitleg

Recht op informatie

Dit omvat de verplichting voor ons om transparant te zijn in hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken.

Recht op toegang

U hebt recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en aanvullende informatie.

Recht op rectificatie

Als de informatie die we over u bewaren onjuist of onvolledig is, kunt u ons vragen dit te corrigeren.

Recht om gegevens te laten wissen

U kunt ons verzoeken persoonlijke gegevens te wissen of te verwijderen als er geen dwingende reden is om verwerking voort te zetten

Recht om verwerking te beperken

U hebt het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw gegevens staken als:

 • u de gegevens onnauwkeurig of onvolledig vindt;
 • u bezwaar maakt tegen verwerking en we overwegen of we nog een legitiem belang hebben bij de verwerking ervan.

Recht op gegevensportabiliteit

 • Wanneer u hebt ingestemd met onze verwerking van uw gegevens, of wanneer de verwerking noodzakelijk is voor ons om een contract te leveren, kunt u verzoeken een kopie van die gegevens in elektronische vorm aan een derde te verstrekken. 

Recht van bezwaar

U hebt het recht om onder bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen onze verwerking. U kunt bijvoorbeeld bezwaar maken tegen:

 • direct marketing (inclusief profilering); en
 • verwerking ten behoeve van wetenschappelijk/ historisch onderzoek en statistieken

Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering

 • Wanneer we geautomatiseerde besluitvorming toepassen, moeten we
 • u informatie geven over de verwerking;
 • eenvoudige manieren voorstellen om menselijk ingrijpen te vragen of een beslissing aan te vechten;
 • regelmatig controles uitvoeren om na te gaan of onze systemen werken zoals bedoeld

 

Informatie met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming staat later in deze kennisgeving.

INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

Deze privacyverklaring beschrijft hoe we transparant zijn in onze verwerking. Neem contact met ons op via het gedeelte 'contactgegevens' voor meer informatie of om uw informatierechten uit te oefenen. Er zijn omstandigheden waarin we uw verzoek afwijzen, maar we zullen dit duidelijk aan u uitleggen.

Hieronder vindt u een samenvatting van de informatie die we verwerken en hoe we deze gebruiken om diensten aan u te leveren.

Informatie die we verzamelen

Waarom we die verzamelen

Hoe we die verwerken

Financiën

We verwerken deze informatie over onze werknemers zodat we hun tewerkstelling en personeelsvoordelen kunnen beheren. 

Wij verwerken deze informatie zoals men zou verwachten van een verantwoordelijke werkgever: om salarissen te betalen, personeelsvoordelen te beheren, onze verplichtingen als werkgever te beheren. 

Loonlijst

Bedrijfsadministratie (elektronische opslag van bestanden en documenten)

Bedrijfsadministratie (e-mail)

Human resources

Onderaannemers

Onze grondslag voor het verwerken van deze informatie is dat deze voor ons noodzakelijk is om de diensten te leveren die u contractueel hebt afgesloten. 

We moeten informatie van onderaannemers bewaren om onze verplichtingen na te komen.

OVERDRACHT VAN GEGEVENS

We delen gegevens met een aantal derde partijen tijdens het leveren van onze diensten. Deze zijn hieronder samengevat:

 • Onze IT-serviceprovider, ReflectiveIT, levert ons externe back-updiensten. 
 • Moore Stephens LLP zijn onze auditors en voeren namens ons de loonadministratie uit. 
 • PeopleHR levert ons een cloudgebaseerd HR-managementsysteem om ons te helpen bij het beheren van personeelsgegevens. 
 • We kunnen informatie delen met andere leden van de Long Harbor-groep om ons te ondersteunen in de dagelijkse bedrijfsadministratie. 
 • We gebruiken de Office 365-suite van Microsoft om onze e-mail en andere kantoorautomatisering af te handelen. 

BEWARING VAN GEGEVENS

Longevity Partners Limited bewaart informatie gedurende zeven (7) jaar vanaf ons laatste contactmoment. We bewaren deze informatie ter ondersteuning van onze wettelijke en regelgevende vereisten. Als u bezwaar maakt tegen deze bewaring, neem dan contact met ons op: de gegevens vindt u in het gedeelte 'Contact'.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Longevity Partners Limited maakt bij de verwerking van uw gegevens niet routinematig gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. 

UW INFORMATIE BEVEILIGEN

Longevity Partners Limited past technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toe in overeenstemming met goede industriële praktijken zoals ISO 27001. Longevity Partners Limited heeft de Cyber Essentials-accreditatie behaald.

CONTACTGEGEVENS

We beseffen dat u mogelijk vragen heeft over hoe we uw gegevens verwerken en/of opslaan, of dat u de gegevens die wij over u hebben of hoe we met u communiceren in de toekomst wilt wijzigen. 

Als u vragen hebt met betrekking tot deze kennisgeving, of als u uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen (bijvoorbeeld om gegevens te corrigeren of uw recht op toegang uit te oefenen):

 • Longevity Partners Limited kan in de hoedanigheid van gegevensbeheerder als volgt worden gecontacteerd: 33 Wigmore Street, Londen W1U 1QX
 • De functionaris voor gegevensbescherming kan als volgt worden gecontacteerd op bovenstaand adres

Als u niet tevreden bent met hoe we uw vraag hebben beantwoord, of als u een andere klacht heeft, kunt u contact opnemen met het kantoor van de Information Commissioner via https://ico.org.uk/global/contact-us/ .... Of per e-mail accessicoinformation@ico.org.uk

Post: Information Governance department (Afdeling Informatiebeheer). Information Commissioner's Office (Kantoor van de Information Commissioner)

Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow. Cheshire  SK9 5AF