EN  |   FR  |  NL
Longevity Partners

BREEAM In-Use

    Onze expertise » Gezonde gebouwen

BREEAM In-Use

Wat is BREEAM In-Use?

BREEAM In-Use is het meest gebruikte certificeringssysteem voor bestaande gebouwen ter wereld en beslaat meer dan 10 miljoen m² gecertificeerde ruimte in 30 landen.

Waarom BREEAM In-Use?

Het belangrijkste voordeel van BREEAM In-Use is dat onderscheid wordt gemaakt tussen de prestaties van een gebouw (deel 1), hoe het wordt beheerd (deel 2) en de effecten van bewonersgedrag (deel 3).

BREEAM In-Use kan worden gebruikt om individuele activa, activagroepen of hele portfolio's te vergelijken met een degelijk onderzoeksorgaan en bestaande gebouwen over de hele wereld. Daarnaast kunnen prestaties in de gaten worden gehouden en een vastgoed of vastgoedportfolio voortdurend worden verbeterd.

WELKE SOORTEN GEBOUWEN KUNNEN EEN BREEAM IN-USE CERTIFICERING GEBRUIKEN?

Alle soorten niet-binnenlandse activa die aan de volgende criteria voldoen:

 • De activa worden minstens één jaar bezet en verbruiksgegevens zijn beschikbaar voor die periode;
 • De activa bevatten ruimtes die langer dan 30 minuten achter elkaar bezet zijn;
 • De activa zijn een complete en voltooide constructie;
 • De activa voldoen aan alle relevante milieu-, gezondheids- en veiligheidswetgeving van de locatie.

WAT MOET U DOEN OM TE VOLDOEN AAN BREEAM In-Use?

BREEAM In-Use behandelt belangrijke milieu- en andere duurzaamheidskwesties die gebouwen en gebruikers tijdens hun operationele levenscyclus beïnvloeden. De certificering verzamelt gegevens in negen belangrijke duurzaamheidscategorieën:

 • Energie
 • Water
 • Materialen
 • Verontreiniging
 • Landgebruik en ecologie
 • Gezondheid en welzijn
 • Verspilling
 • Vervoer
 • Beheer

Het scoresysteem is gebaseerd op BREEAM In-Use credits. Elke credit (in totaal 209) heeft een andere impact op de algehele rating. De beoordelingen zijn verdeeld over drie verschillende onderdelen, die onafhankelijk van elkaar kunnen worden uitgevoerd.

BEOORDELINGSONDERDELEN:

 • Activaprestaties: De prestaties van de basisconstructie, armaturen en geïnstalleerde gebouwdiensten van activa
 • Gebouwbeheer: Hoe goed vastgoedvermogen wordt beheerd
 • Bewonerbeheer: Betrokkenheid van huurders en verminderen van de impact van huurders op het milieu en de bredere impact op duurzaamheid
 • Welke voordelen heeft een BREEAM In-Use-certificering voor u?
 • BREEAM In-Use heeft enorm veel voordelen en we hebben de belangrijkste hieronder opgesomd.
 • Certificering verhoogt uw GRESB-score (Global Real Estate Sustainability Benchmark)
 • BREEAM In-Use voldoet aan de meeste vereisten die kunnen worden opgenomen in de inrichtings- en renovatierichtlijnen van een bedrijf
 • De regeling ondersteunt het verbeteren van duurzaamheidsreferenties in overeenstemming met het milieu- en duurzaamheidsbeleid van een bedrijf
 • De onderdelen Gebouw- en bewonerbeheer maken betrokkenheid van huurders mogelijk
 • De regeling biedt een duidelijk kader voor het beoordelen van de prestaties van een individueel vastgoed of een volledig vastgoedportfolio, waardoor het mogelijk is sterk en slecht presterende activa te benchmarken en vast te stellen.
 • Het beoordelingsproces stimuleert dat er elk jaar voortdurend verbeteringen worden doorgevoerd, waardoor investeringsprioriteiten gemakkelijk kunnen worden vastgesteld om de bedrijfskosten te verlagen en de gebouwprestaties en het welzijn van gebruikers te verbeteren

Hoe kan Longevity u helpen bij uw BREEAM In-Use-certificering?

Longevity Partners heeft uitgebreide ervaring in het beoordelen en certificeren van activa met BREEAM In-Use. We beheren momenteel de BREEAM In-Use-certificeringen van meer dan £ 50 miljard aan vastgoed voor klanten in 25 landen binnen Europa. Dit maakt ons de grootste beoordelende organisatie ter wereld.

Ons team van experts bestaat uit BREEAM In-Use en BREEAM New Construction-beoordelaars en LEED-geaccrediteerde professionals met samen meer dan twee decennia aan ervaring in certificeringen voor groen bouwen.

Dankzij onze kwalificaties en ons Europese klanten- en partnernetwerk kunnen we ervoor zorgen dat uw project efficiënt en volgens de hoogst mogelijke norm wordt opgeleverd.

Onze diensten omvatten:

 • Beheer van het gehele certificeringsproces in elk Europees land, zowel in de regio's van BREEAM International als National Scheme Operator (NSO)
 • Evaluatie van activa ten opzichte van regelingsvereisten en gebruiksresultaten om de BREEAM In-Use beoordeling te verbeteren door prestatieverschillen vast te stellen en te overbruggen
 • Optreden als adviseur over alle zaken die verband houden met duurzaamheid in operationele gebouwen
 • Verbeteren van interne evaluatie- en auditprocessen
 • Helpen bij het creëren en/of versterken van duurzaamheidsbeleid en -procedures
 • Leveren van consistente beoordelingsnormen in heel Europa