EN  |   FR  |  NL
Longevity Partners

BREEAM In-Use

    Onze expertise » Gezonde gebouwen

BREEAM In-Use

Wat is BREEAM In-Use?

BREEAM In-Use is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van bestaande gebouwen te bepalen. BREEAM In-Use is het meest gebruikte certificeringssysteem voor bestaande gebouwen ter wereld en omvat meer dan 10 miljoen m² gecertificeerde vloeroppervlakte in 30 landen.

 

De Dutch Green Building Council (DGBC) heeft deze richtlijn geschikt gemaakt voor de Nederlandse markt. Alle Nederlandse In-Use assessments moeten daarom met de BREEAM-NL beoordelingsrichtlijn uitgevoerd worden. Naast Nederland hebben ook Noorwegen, Spanje, Groot-Brittannië, Duitsland, Zweden en Oostenrijk het BREEAM keurmerk geschikt gemaakt voor de eigen wet- en regelgeving.

Waarom BREEAM In-Use?

Het belangrijkste voordeel van BREEAM In-Use is dat onderscheid wordt gemaakt tussen de prestaties van een gebouw (deel 1), hoe het wordt beheerd (deel 2) en de effecten van gebruikersgedrag (deel 3).

BREEAM In-Use kan worden gebruikt om individuele activa, activagroepen of hele portfolio's te vergelijken met een degelijk onderzoeksorgaan en bestaande gebouwen over de hele wereld. Daarnaast kunnen prestaties in de gaten worden gehouden en een vastgoed of vastgoedportfolio voortdurend worden verbeterd.

WELKE SOORTEN GEBOUWEN KUNNEN EEN BREEAM IN-USE CERTIFICERING GEBRUIKEN?

Alle gebouwtypen (zoals kantoren, winkelcentra, hotels etc.) die voldoen aan de vereisten zoals omschreven in de BRL, waaronder:

 • Het asset is een volledig en voltooid gebouw of gebouwdeel en moet in gebruik genomen verblijfsruimte(n) bevatten gedurende een periode van 30 minuten of meer per dag;
 • Het asset is minimaal een jaar geleden opgeleverd na nieuwbouw of grootschalige renovatie (let op: er zijn uitzonderingen);
 • Het asset moet voldoen aan alle relevante milieu-, gezondheids- en veiligheidswetgeving van de locatie.

WAT MOET U DOEN OM TE VOLDOEN AAN BREEAM In-Use?

BREEAM In-Use behandelt belangrijke milieu- en duurzaamheidskwesties die gebruikers en gebouwen tijdens hun operationele levenscyclus beïnvloeden. Het certificeringsproces beoordeeld negen belangrijke duurzaamheidscategorieën:

 • Management
 • Gezondheid
 • Energie
 • Transport
 • Water
 • Materialen
 • Afval
 • Landgebruik & ecologie
 • Vervuiling

Het is belangrijk om voldoende informatie beschikbaar te hebben voor het beoordelingsproces. Het scoresysteem is gebaseerd op BREEAM In-Use credits. Elke credit (in totaal 176) heeft een andere impact op de uiteindelijke score. De beoordelingen zijn verdeeld over drie verschillende onderdelen, die onafhankelijk van elkaar kunnen worden beoordeeld.

BEOORDELINGSONDERDELEN:

Asset: dit onderdeel gaat over de duurzame prestaties van het gebouw.

Beheer: dit gaat over hoe duurzaam het gebouw wordt beheerd.

Gebruik: bij dit onderdeel wordt gekeken naar het duurzame gebruik van het gebouw, waarbij de betrokkenheid van huurders en het verminderen van de impact op het milieu door gebruikers centraal staat.

Welke voordelen heeft een BREEAM In-Use-certificering voor u?

BREEAM In-Use heeft enorm veel voordelen en we hebben de belangrijkste hieronder opgesomd:

 • Certificering verhoogt uw GRESB-score (Global Real Estate Sustainability Benchmark)
 • BREEAM In-Use voldoet aan de meeste vereisten die kunnen worden opgenomen in de inrichtings- en renovatierichtlijnen van een bedrijf
 • De regeling ondersteunt het verbeteren van duurzaamheidsreferenties in overeenstemming met het milieu- en duurzaamheidsbeleid van een bedrijf
 • De onderdelen Asset- en Gebruik maken betrokkenheid van huurders mogelijk
 • De regeling biedt een duidelijk kader voor het beoordelen van de prestaties van een individueel gebouw of een volledig vastgoedportfolio, waardoor het mogelijk is te benchmarken waarmee sterk en slecht presterende assets worden uitgelicht
 • Het beoordelingsproces stimuleert dat er elk jaar voortdurend verbeteringen worden doorgevoerd, waardoor investeringsprioriteiten gemakkelijk kunnen worden vastgesteld om de bedrijfskosten te verlagen en de gebouwprestaties en het welzijn van gebruikers te verbeteren.

HOE KAN LONGEVITY U HELPEN BIJ UW BREEAM IN-USE-CERTIFICERING?

Longevity Partners heeft uitgebreide ervaring in het beoordelen en certificeren van activa met BREEAM In-Use. We beheren momenteel de BREEAM In-Use-certificeringen van meer dan € 60 miljard aan vastgoed voor klanten in 25 landen binnen Europa. Dit maakt ons de grootste BREEAM assessor organisatie ter wereld.

Ons team van experts bestaat uit BREEAM In-Use en BREEAM Nieuwbouw assessoren en LEED-geaccrediteerde professionals met samen meer dan twee decennia aan ervaring in certificeringen voor duurzame bouwen.