EN  |   FR  |  NL
Longevity Partners

ISO 14001

    Onze expertise » Gezonde gebouwen

ISO 14001

Wat is ISO 14001?

ISO 14001 is een internationaal erkende norm die de minimumvereisten voor een milieubeheersysteem (MBS) uiteenzet.

De norm helpt organisaties hun milieuprestaties te verbeteren door milieuproblemen op een holistische manier vast te stellen, beheren, in de gaten te houden en beheersen.

Waarom is ISO 14001 belangrijk voor bedrijven?

ISO 14001 is de internationaal erkende certificeringsregeling die een kader biedt voor de voortdurende verbetering van milieudoelstellingen binnen een organisatie.

De MBS-certificeringsregeling heeft een aantal regels opgesteld om ervoor te zorgen dat uw gebouwen beschikken over gedocumenteerde energie-, water- en afvalbeheersystemen.

Het behalen van de certificering betekent dat door een externe beheerder wordt erkend dat u binnen uw bedrijf het hoogste duurzaamheidsniveau op milieugebied heeft behaald. De certificering zal daarom verdere investeringen voor uw bedrijf of vastgoedfondsen aantrekken.

Komt mijn bedrijf in aanmerking voor certificering?

ISO 14001 is toegespitst op alle soorten bedrijven en organisaties. Elk bedrijf, ongeacht de grootte, het aantal werknemers, beheerd vermogen, de branche of jaaromzet, kan zich laten certificeren voor ISO 14001.

Hoe verloopt het proces voor ISO 14001-accreditatie?

 • Identificeren van gebieden met aanzienlijke milieu-impact binnen uw bedrijf;
 • Opstellen van een aantal aanbevelingen om de milieuprestaties van uw bedrijf te verbeteren;
 • Opstellen van een handleiding met aanbevelingen, verplichte procedures en bedrijfsstrategie;
 • Voldoen aan alle vereisten van de handleiding en het verstrekken van certificering.

Welke voordelen heeft ISO 14001 voor u?

ISO 14001 brengt elke organisatie verder in de strategische verbetering van haar milieuprestaties.

De belangrijkste voordelen zijn:

 • Voldoen aan huidige en toekomstige wettelijke en regelgevende vereisten;
 • Bevorderen van betrokkenheid van belanghebbenden en huurders;
 • Verbeteren van de marktreputatie van het bedrijf;
 • Bereiken van strategische bedrijfsdoelstellingen door milieukwesties in het bedrijfsbeheer op te nemen;
 • Integreren van milieuprestatiedoelen in de inkoopstrategie van uw bedrijf;
 • Behalen van financieel en concurrentievoordeel door verbeterde efficiëntie, en;
 • Behouden van concurrentievoordeel als gevolg van ISO14001 door middel van voortdurende verbetering.

Hoe kan Longevity Partners u helpen?

Met ons uitgebreide internationale netwerk en ervaren consultants kunnen we:

 • Uw milieumanagementsysteem ontwikkelen;
 • U helpen bij het identificeren van gebieden waar aanzienlijke impact mogelijk is, uw milieudoelstellingen bepalen en aanbevelingen voor uw bedrijf doen;
 • Het gehele initiële certificerings- en hercertificeringsproces beheren met een tussenperiode van drie jaar;
 • Een gestroomlijnde certificeringsbenadering bieden met relevante sjablonen en nomenclaturen.