EN  |   FR  |  NL
Longevity Partners

Circulaire economie

    Onze expertise » Veerkrachtige steden

Circulaire economie

Wat is circulaire economie?

Een circulaire economie is bedoeld om hulpbronnen zo lang mogelijk in gebruik te houden, de maximale waarde eruit te halen terwijl ze in gebruik zijn, en vervolgens aan het einde van elke levensduur producten en materialen terug te winnen en regenereren.

In tegenstelling tot het lineaire wieg-tot-graf-model van productie en consumptie, streeft de circulaire economie ernaar hulpbronnen zo lang mogelijk op hun hoogste gebruikswaarde te houden.

Dit betekent niet simpelweg onze recycle-inspanningen verdubbelen, hoe welkom dit ook zou zijn, maar het vereist een systematische, grootschalige verandering binnen organisaties, inclusief heroverweging van productontwerp, bedrijfsmodellen en de toeleveringsketen.

Waarom is circulaire economie belangrijk?

Er is een aantal redenen waarom een overstap naar een circulaire economie zo belangrijk is, zoals de toenemende vraag naar een beperkte grondstoffenbevoorrading en de negatieve impact die een lineaire economie heeft op het klimaat op aarde, evenals de potentiële kansen die een circulaire economie bedrijven biedt.

De waarheid is dat we momenteel twee keer zoveel middelen gebruiken als de planeet Aarde momenteel kan produceren en tegen 2050 hebben we vijf keer zoveel nodig om in de basisbehoeften van de wereldbevolking te voorzien.

Earth Overshoot Day is de datum waarop de mensheid meer uit de natuur heeft gebruikt dan onze planeet in een heel jaar kan voortbrengen. In 2018 viel deze dag op 1 augustus. 

Ondanks de wereldwijde drang naar grotere efficiëntie gebruikt de mensheid 1,7 keer de hoeveelheid die de aarde produceert.

De bouwsector is verantwoordelijk voor ongeveer 1/3 van het totale afval dat in de EU wordt geproduceerd en is daarom een uitstekende kandidaat om een circulaire economie toe te passen.

Hoe profiteert u van een circulaire economie?

Een circulaire economie is geen recyclinginitiatief dat moet worden overgedragen aan de duurzaamheidsteams of facilitaire-managementteams binnen een organisatie.

Het is van nature transformatief en heeft, indien correct geïmplementeerd, het potentieel een bron van toegevoegde waarde te zijn.

Hier zijn enkele voordelen die uw bedrijf kan ervaren bij het implementeren van een circulair bedrijfsmodel:

1. Materialen besparen en de noodzaak verminderen om activiteiten met toegevoegde waarde te herhalen, waardoor de kosten worden verlaagd, zoals het produceren van bouwmaterialen uit gewonnen materialen in plaats van bestaande materialen hergebruiken,

2. Risico's beperken van toekomstige prijsvolatiliteit en aanstaande wetgeving

3. De milieu-impact verminderen van productie en consumptie

4. Meer intensieve en regelmatige klantinteractie tot stand brengen

5. Innovatie bevorderen in elke fase van de waardecyclus, van downstream-logistiek tot de manier waarop u uw product op de markt brengt

Hoe kan Longevity Partners u helpen?

De circulaire economie is een breed, veelzijdig concept dat voor elk onderdeel van uw bedrijf van betekenis is.

Longevity Partners kan u helpen inzien hoe uw bedrijf kan profiteren van een circulaire economie door:

  • Profileren van huidige bedrijfspraktijken om mogelijkheden voor circulaire bedrijfsmodellen vast te stellen
  • Ontwikkelen van circulaire-economiestrategieën om de kernprocessen van uw organisatie te versterken
  • Implementeren van proeven en initiatieven voor een circulaire economie
  • Uitvoeren van levenscyclusanalyses om inzicht te krijgen in de milieu-impact die voortvloeien uit uw huidige activiteiten