EN  |   FR  |  NL
Longevity Partners

Waardecyclus

    Onze expertise » Veerkrachtige steden

Waardecyclus

Wat is de waardecyclus?

Om concurrerend te blijven, moeten bedrijven elk aspect van hun activiteiten analyseren om in elke fase van hun modus operandi meer waarde te creëren.

Bedrijven distantiëren zich steeds meer van het idee van een lineaire toeleveringsketen en kiezen in plaats daarvan voor een meer dynamische benadering en omarmen het idee van een waardecyclus.

De waardecyclus verwijst naar de optimalisatie van hulpbronnen op alle niveaus van leveranciers, partners en klanten in een gesloten kringloop.

Waarom de waardecyclus?

Veel organisaties streven traditioneel naar waardecreatie door zich te concentreren op directe kosten zoals arbeid, productie en logistiek. Bedrijven kunnen echter nog meer waarde creëren door te kijken naar de sociale en ecologische gevolgen van de productlevenscyclus in de hele waardeketen.

Dit biedt belanghebbenden meer efficiëntie en transparantie over de totale impact van een product, van productontwikkeling, inkoop en productie tot distributie, marketing, gebruik en afvoering en/of recycling en hergebruik. 

Hoe profiteert u van de waardecyclus?

Door tijd te besteden aan het begrijpen van de waardecyclus, kunnen bedrijven hun zichtbaarheid vergroten en verdiepen, hogere winsten behalen, klantbehoud verbeteren en productiviteit verhogen. Bovendien stelt het bedrijven in staat potentiële reputatierisico's te beperken, gebieden voor innovatie vast te stellen en blootstelling aan potentiële toekomstige hulpbronnenschaarste te beperken.

Hoe kan Longevity Partners u helpen?

Longevity Partners kan u ondersteunen bij uw waardecyclusbeheer door:

  1. Levenscyclusanalyse (LCA) -hulpmiddelen gebruiken om de integrale milieu- en sociale effecten van uw producten en diensten te beoordelen;
  2. We stellen gebieden vast waar sociale en ecologische blootstelling mogelijk is, stellen verbeteringen vast in product- en procesontwerpbeslissingen en wijzen op kostenbesparende mogelijkheden binnen de hele waardeketen;
  3. We maken op maat gemaakte stappenplannen om effectieve risicobeperking te waarborgen, samenwerking te stimuleren en innovatie binnen de hele waardecyclus te bevorderen;
  4. We ontwerpen intern beleid en gedragscodes, zetten monitoringsystemen in en ontwerpen ontwikkelingsinitiatieven om capaciteit op te bouwen binnen de hele waardecyclus.