EN  |   FR  |  NL
Longevity Partners

Sociale impact

    Onze expertise » Verantwoord ondernemen

Sociale impact

Wat is sociale impact?

In het licht van een veranderende zakelijke omgeving en meer regelgeving moeten organisaties de impact van hun strategische beslissingen inzien. Dit is van het grootste belang om de gunstige impact van hun activiteiten aan te tonen, investeringsopties te evalueren en partnerschappen te ontwikkelen.

Hiertoe moeten ze een duidelijk inzicht hebben in hun directe financiële effecten, maar ook in de bredere economische, sociale en milieueffecten van hun activiteiten.

Longevity Partners meet, beheert en schrijft een financiële waarde toe aan deze drie belangrijke gebieden, waardoor klanten een holistisch overzicht krijgen van hoe hun zakelijke beslissingen in brede zin effect hebben op belanghebbenden en de wereldwijde samenleving.

Sinds het einde van de negentiende eeuw hebben bedrijven hun activiteiten gemonitord, een beslissing genomen en alleen financiële parameters gepubliceerd aan de directie en investeerders. Hoewel bedrijven meer kennis hebben verworven over hun afhankelijkheden en de gevolgen voor hun wereldwijde omgeving, nemen maar weinigen van hen, naast de financiële aspecten, ook de niet-financiële aspecten in aanmerking tijdens hun besluitvormingsproces en rapportage. 

Waarom sociale impact?

Strategische beslissingen nemen rekening houdend met de sociale impact, biedt het holistische perspectief dat een bedrijf nodig heeft om risico's te begrijpen, kansen vast te stellen en optimaal bij te dragen aan de samenleving.

Door het meten van de sociale impact kunnen besluitvormers de afwegingen tussen verschillende zakelijke opties, zoals investeren, vernieuwen, renoveren, uitvoeren en alle andere zakelijke beslissingen, effectief meten, begrijpen en vergelijken. En stelt hen uiteindelijk in staat om betere impactgerelateerde beslissingen te nemen en in te zien hoe die beslissingen hun belanghebbenden en activa beïnvloeden.

Hoe kan sociale impact u ten goede komen?

Ecologische-, sociale en governance-kwesties worden in toenemende mate als onderling verbonden beschouwd en weerspiegelen de managementkwaliteit en het risiconiveau van een onderneming. In alarmerende statistieken wordt geschat dat de jaarlijkse milieukosten van wereldwijde menselijke activiteiten in 2008 US$ 6,6 biljoen bedroegen (11% van het bbp), waardoor het voor beleggers steeds moeilijker wordt om de externe kosten en hun impact op de aandeelhouderswaarde te negeren.

Zonder de ecologische en sociale gevolgen van de activiteiten van een bedrijf te meten, is het erg moeilijk om duurzame aandeelhouderswaarde te leveren. In de praktijk betekent dit het kunnen kwantificeren, begrijpen en vergelijken van de voor- en nadelen van verschillende zakelijke beslissingen, om ervoor te zorgen dat weloverwogen beslissingen worden genomen.

Een benadering gebaseerd op de sociale impact biedt een onderneming talloze voordelen, waardoor bedrijven hun risico's beter kunnen vaststellen en beheersen. Het biedt ook meer inzichten dan conventionele financiële rapportage en stelt nieuwe zakelijke kansen vast. Door het meten van de sociale impact wordt bovendien duidelijk welke waarde een bedrijf voor zijn belanghebbenden creëert, verbetert zijn reputatie en helpt bij het beantwoorden van de vraag of een strategie duurzame aandeelhouderswaarde zal opleveren in de veranderende zakelijke omgeving.

Hoe kan Longevity u helpen?

Ons team van specialisten is toegewijd om, van vooranalyse, meting en beoordeling tot monitoring, beheer en controle, ervoor te zorgen dat alle impactaspecten van een klant met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden bekeken, en benadert sociale-impactrapportage op een holistische manier.

In de praktijk betekent dit:

1. Het meten van het effect van bedrijfsactiviteit op de sociale en economische kenmerken van een bepaald gebied, door het meten van veranderingen in prestaties en betrokkenheid van werknemers, sociaaleconomische effecten op (lokale) werkgelegenheid, de tevredenheid van werknemers over hun bouwomgeving, enz.

2. Het waarderen van de impact die een bedrijf heeft op natuurlijk kapitaal via lucht-, land- en watervervuiling en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen;

3. Het waarderen van de financiële bijdrage van een bedrijf aan de lokale en nationale overheid, door middel van sociaaleconomische impact op werkgelegenheid en belastingeffectmeting.