EN  |   FR  |  NL
Longevity Partners

Strategie voor duurzaam ondernemen

    Onze expertise » Verantwoord ondernemen

Strategie voor duurzaam ondernemen

Wat is een strategie voor duurzaam ondernemen?

Een duurzaamheidsstrategie is een visie en focus die de benadering van een bedrijf ten aanzien van duurzaamheid ondersteunen

We werken samen met onze klanten, helpen hen om hun geschiedenis te begrijpen, hun doel te identificeren en op maat gemaakte aanpakken te ontwikkelen die hun motivaties en interne ambities voor een duurzaam bedrijf weerspiegelen.

Onze strategie voor duurzaam ondernemen bestaat uit vier belangrijke fasen: Materialiteits-, wetgevings-, collegiale en strategiebeoordelingen.

1. Materialiteitsbeoordeling: De eerste stap is het uitvoeren van een materialiteitsbeoordeling, waarmee u de problemen kunt vaststellen die het meest van belang zijn voor uw bedrijf en uw belanghebbenden. Dit houdt in dat de belangrijkste interne en externe belanghebbenden worden betrokken om bij de kern te komen van de kwesties die het meest de economische, ecologische en sociale gevolgen van de organisatie weerspiegelen.

2. Wetgevingsbeoordeling: De wetgevingsbeoordeling vult de materialiteitsbeoordeling aan door voor nu en in de toekomst de gebieden met het grootste wetgevingsrisico voor uw activiteiten te bepalen.

3. Collegiale beoordeling: In een collegiale beoordeling worden uw prestaties, aan de hand van een uitgebreide reeks duurzaamheidscriteria, vergeleken met die van uw collega's om te bepalen waar u goed presteert en op welke gebieden u kan verbeteren.

4. Strategiebeoordeling: In onze strategiebeoordeling worden de drie eerdere fasen samengebracht en aan de hand daarvan wordt een korte, middellange en lange termijnvisie voor het bedrijf aanbevolen, compleet met belangrijke aandachtsgebieden en prestatie-indicatoren om acties in de gaten te houden en prestaties te volgen. We bekijken waar u zich vanuit strategisch perspectief op moet richten, en hoe u zich vanuit een reputatieperspectief kunt onderscheiden van uw collega's.

Waarom een strategie voor duurzaam ondernemen?

Een duidelijke, inspirerende visie en coherente strategie zijn de hoekstenen van elk succesvol duurzaamheidsprogramma. Zonder deze strategie lopen bedrijven het risico de kwesties die voor hen van materieel belang zijn te verwaarlozen, terwijl ze blindelings de acties van gelijkwaardige bedrijven nabootsen.

Hoe profiteert u van een duurzaamheidsstrategie?

Er zijn veel redenen waarom vastgoedprofessionals investeren in duurzame strategieën. Het creëren van duurzame bedrijfsstrategieën verhoogt het vermogen om het allerbeste talent aan te trekken en te behouden, het verhoogt het potentieel om winstmarges te laten groeien, en vermindert wetgevingsrisico's.

1. Talent aantrekken en behouden. Volgens een onderzoek van Deloitte beschouwt 87% van de Millennials een bedrijf succesvol als het zich niet beperkt tot de financiële cijfers, maar ook richt op zaken als milieu- en sociale impact. Er zijn ook steeds meer aanwijzingen dat millennials tevreden zijn met een lager salaris voor een functie die ze waarderen. Door uw team een platform te bieden waar duurzaamheid is geïntegreerd in de bedrijfsactiviteiten, laat u zien dat u een doelgerichte organisatie bent die belangrijk is voor toekomstige leiders die streven naar een sociaal bewuste carrière.

2. Winst verhogen. Het is algemeen bekend dat duurzaamheid de efficiëntie van natuurlijke hulpbronnen, energie en water kan verbeteren, en dat dit gepaard gaat met duidelijke kostenbesparingen. Een goed doordachte duurzaamheidsstrategie kan echter ook de merkreputatie verbeteren, het risicobeheer verbeteren en leiden tot meer innovatie. Bijgevolg presteren bedrijven met hoge beoordelingen op het gebied van milieu, sociale en governance-factoren op de middellange en lange termijn beter dan de markt.Een investering van $ 1 begin 1993 in een naar waarde gewogen portfolio van zeer duurzame bedrijven zou tegen het einde van 2010 zijn gegroeid tot $ 22,60, vergeleken met $ 15,40 voor een portfolio van weinig duurzame bedrijven.

3. Beperken van wetgevingsrisico: De nationale verplichtingen die bij het Akkoord van Parijs zijn aangegaan, moeten worden herzien, zodat we onze doelstelling van 2 graden kunnen halen. Dit betekent dat er momenteel een enorme kloof bestaat in wetgevende maatregelen, en die moet het komende decennium worden opgevuld. Het opstellen van een duurzaamheidsstrategie helpt ervoor te zorgen dat uw bedrijf de wetgevende curve voorblijft.

Hoe kan Longevity Partners u helpen?

Door onze vierfasige aanpak van Strategie voor duurzaam ondernemen, kan Longevity Partners u helpen de meest relevante problemen voor uw bedrijf vast te stellen en een kader te bieden zodat u deze risico's kunt beheersen en kansen kunt benutten.

We gebruiken deze aanpak om een langlopend duurzaamheidstraject te ontwikkelen waarin een gedeelde toekomstvisie voor uw bedrijf ten uitvoering komt.